Polityka zarządzania danymi osobowymi Groupe STERENN

Dane zaktualizowane 31/01/2023
 
Groupe STERENN i jej filie zobowiazują się do zapewnienia  poufności gromadzonych danych oraz wdrożenia wszelkich odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zachowania ich bezpieczeństwa i integralności, w szczególności przed przypadkową utratą, zmianą, rozpowszechnianiem lub nieupoważnionym dostępem. Ważne jest abyśmy informowali Cie o danych osobowych zbieranych podczas korzystania przez Ciebie z naszych Platform Cyfrowych, sposobie ich przetwarzania oraz przysługujących Tobie w tym zakresie prawach.

 

W niniejszej polityce prywatności wyjaśniamy nasze zasady i praktyki dotyczące sposobu w jaki gromadzimy, przechowujemy, wykorzystujemy, chronimy i ujawniamy dane osobowe gromadzone na naszych platformach cyfrowych podczas targów, wydarzeń lub innych.
 
Zalecamy uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności ponieważ zawiera ona ważne informacje dotyczące Twoich danych osobowych.
 
Niniejsza polityka stanowi uzupelnienie informacji prawnych i ogólnych warunków użytkowania dostępnych online.
 
Skontaktuj się z nami jeśli masz jakiekolwiek pytania lub komentarze dotyczące niniejszej Polityki prywatności  (patrz rubryka  9 « Jak się z nami skontaktować » poniżej).
 

 

1- Kim jesteśmy ?
 
Wyrazy «  Groupe STERENN », « Grupa », « filie », « my » et « nasze » oznaczają Groupe STERENN jako administratora odpowiedzialnego za Twoje dane osobowe, chyba ze w niniejszej Polityce prywatności wskazano inaczej.
 
Administrator odpowiedzialny zgodnie z artykułem  4 paragraf. 7 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) to :
Le Groupe STERENN
Za de Beaucé – Route de Saint Malo 
35520 La Mézière – France
 
 
Pytania dotyczące ochrony danych można kierować do osoby odpowiedzialnej za ich ochronę :
Le Groupe STERENN
Za de Beaucé – Route de Saint Malo 
Tél. 02 99 13 05 00
35520 La Mézière – France
Mail : service.web@groupe-sterenn.com
 
Celem gromadzenia danych w naszych różnych witrynach jest utworzenie pliku zarządzania dla klientów lub dostawców lub kandydatów do naszych firm. Nasz plik jest używany i optymalizowany do celów statystycznych aby kontaktować się i/lub oferować odpowiednie i wysokiej jakości treści osobom, które tego chcą Nasze formularze maja na celu prośbę o kontakt, utworzenie konta lub zarejestrowania się na wydarzenie lub nasz biuletyn.
 
Nasze witryny :
www.groupe-sterenn.com
www.fournial.fr
www.centradis.fr
www.sterennmotoculture.fr
www.sterennbtpenergie.fr
www.sterennequipements.com
www.sterennpolska.pl
 
 
2- Jakie dane osobowe zbieramy i w jaki sposób są one gromadzone?
 

 

Dane osobowe to informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej> Obejmują one na przykład imię i nazwisko osoby, adres i płeć..
Możemy gromadzić dane osobowe bezpośrednio od Ciebie (na przykład gdy zamawiasz produkt przez telefon) lub pośrednio ( na przykład z Twoich urządzeń elektronicznych, które wchodzą w inerakcję z naszymi stronami internetowymi, formularzami elektronicznymi lub sieciami społecznościowymi( « Platformy cyfrowe »).
 
 
2.1 Dane, które nam przekzaujesz bezpośrednio

 

Możesz nam podać dane :
Podczas tworzenia konta online lub przez telefon ; 
Kiedy zapisujesz się do naszego newslettera ;
Kiedy korzystasz z naszych platform cyfrowych ;
Kiedy kupujesz produkty lub uslugi na naszych Platformach cyfrowych lub przez telefon ;
Kiedy uczestniczysz w jednym z naszych wydarzeń  (targi, dni otwarte…)
 
W zależności od tego co nam przekazujesz, takie informacje mogą obejmować :
Twoją tożsamość (w tym imię, nazwisko, płeć, narodowość, stan cywilny) ;
Twoje dane kontaktowe  (w tym adres pocztowy, e-mail, numery telefonów) ; 
Twoje zakupy i obsługa posprzedażowa (w tym historia zakupów, szczegóły zamówienia, miejsce dostawy) ;
Twoje preferencje (w tym Twoje ulubione produkty) ;
Niektóre dane dotyczące płatności (w tym dane do fakturowania, rodzaj lub sposób płatności) ;
Inne informacje, które możesz podać wypełniając formularze lub korespondując z nami (w tym Twoje komentarze lub inne wiadomości wysyłane do nas ). 
 
Powiadomimy Cię, gdy Twoje dane będą potrzebnedo przetwarzania Twojego zamówienia, udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania lub dostarcenia Ci naszych produktów lub usług. Jeśli nie podasz tych informacji, może to opóźnić lub uniemożliwić obsługę Twojego zapytania, udzielenie odpowiedzi na pytania i dostarczenie produktów i usług.
Dokładamy wszelkich starań, aby przechowywane przez nas dane osobowe były dokładne. W związku z tym zachęcamy do aktualizacji danych w przypadku wystąpienia zmian. Od czasu do czasu możemy również poprosić Cię o aktualizację danych.
 
Zalecamy aby podawać tylko te daneoktóre prosimy lub które są niezbędne do obsługo Twojego zapytania, z wyjątkiem danych wrażliwych dotyczących rasy, pochodzenia etnicznego, pogladow politycznych, przekonań rekligijnych lub filozoficznych oraz danych dotyczących zdrowai, życia seksualnego lub orientacji seksualnej. Groupe STERENN i jej filie nie gromadzą danych wrażliwych.

 

2.2 Dane zbierane pośrednio

Możemy gromadzić dane, gdy korzystasz z naszych Platform cyfrowych, w tym Twoj adres IP lun inne dane nawigacyjne, komunikacyjne ( w tym przeglądarkę, system operacyjny, model urządzenia, dane o ruchu ), poprzez pliki cookie lub podobne technologie umieszczane na Twoim urządzeniu. Niektóre pliki cookie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszych platform cyfrowych, a inne sa wykorzystywane do celów analitycznych, które pomagają nam świadczyć bardziej spersonalizowane usługi i lepsze wrażenia cyfrowe. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i sposobu zmiany preferencji, przeczytaj naszą {{cookie_policy}}

 
Jeśli przekazujesz nam dane osobowe innej osoby, musisz upewnić się, że masz prawo ujawnić nam te dane oraz że bez podejmowania przez nas żadnych innych środków wymaganych przez przepisy o ochronie danych możemy gromadzić, wykorzystywać i ujawniać takie dane w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności. Nap przykład musisz się upewnić, że osoba, której dane dotyczą, jest świadoma rożnych tematów określonych w tej Polityce Prywatności. Osoba fizyczna musi również wyrazić zgodę określoną w niniejszej Polityce Prywatności dotyczącą sposobu w jaki przetwarzamy jej dane osobowe.
 

 

2.3 Minimalny wiek
 
Przypominamy, że nie gromadzimy bezposrednio ani pośrednio danych osobowych osób poniżej 16 roku życia, bez uszczerbku dla lokalnych przepisów określających inny minimalny wiek. W związku z tym prosimy o niepodawanie nam danych osobowych osób, które nie spełniają tego kryterium.
 

 

3- Dlaczego zbieramy Twoje dane osobowe i jak je wykorzystujemy ?
 
Gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe w opraciu o co najmniej jedną z następujących podstaw prawnych : 
Uzyskaliśmy Twoją uprzednią zgodę ( np podczas subskrypcji naszego biuletynu )> Nalezy pamiętać, że w przypadku tej konkretnej podstawy prawnej mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać swoja zgodę ( patrz poniżej paragraf 8  « Jakie są Państwa prawa dotyczące Waszych danych osobowych ? ») ;
Przetwarzanie jest niezbędne w ramache umowy miedzy Groupe STERENN i jej filiami a Państwem, na przykład podczas składania zamówienia ;
Mamy prawnie uzasadniony zainteresowanie w przetwarzaniu danych i nie jest on zniekształcony przez Twoje zainteresowania, prawa lub wolności;
Musimy przetwarzać Twoje dane osobowe aby zachować zgodność z obowiazującymi przepisami prawnymi i regulacjami.
 
W zależności od kontekstu możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe aby: 
Dostarczyć ci produkty lub usługi o które prosiłeś ;
Przeprowadzać weryfikacje w celu identyfikacji i sprawdzenia Twojej tożsamości ;
Wysyłać komunikaty marketingowe za Twoją uprzednią zgodą (patrz paragraf 4 « Komunikacja i marketing ») ;
Zapewniać obsługę posprzedażową i zarządzać korektami/zwrotami środków ;
Zarządzać zgłoszeniami serwisowymi, notami i zwrotami ;
Odpowiadać na Twoje pytania i sugestie oraz prośby w szczegolnosci te o skorzystanie z praw ;
Zarządzać reklamacjami i sporami ;
Zarządzać wydarzeniami na które się zarejestrowałeś i/lub brałeś udział ;
Wykrywać, zapobiegać i zwalczać wszelkie nieuczciwe lub nielegalne działania, w tym chronić Twoje transakcje przed oszustwami, przeciwdziałać fałszerstwom i odsprzedaży naszych produktów z naruszeniem naszych ogólnych warunków;
Chronić Ciebie i naszych pracowników ;
Zarządzać stanem magazynowym niektórych rzadkich produktów ;
Monitorować i ulepszać nasze platformy cyfrowe ;
Prowadzić analizy statystyczne w szczegolności w celu dostosowania naszej oferty produktów i usług ( w tym anonimowego wykorzystywania narodowości ) ;
Ulepszać nasze produkty i usługi ;
Wypełnianie naszych zobowiazań prawnych, co obejmuje dostarczanie informacji organom regulacyjnym, gdy jest to wymagane przez prawo, w szcze golności w celu wypełnienia naszych zobowiazań prawnych w zakresie zapobiegania i zwalczania oszustw, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
 
 
4- Komunikacja i marketing
 
Le Groupe STERENN i jej filie wykorzystują i przekazują Twoje dane osobowe wyłącznie do celów, dla których nam je przekazałeś, zgodnie z definicją w momencie ich gromadzenia lub za Twoją późniejszą zgodą, w tym:
W celu oceny i ulepszenia produktów i usług oraz doświadczeń użytkowników ( w szczególności w celu opracowania nowych produktów i usług, analizowania bazy klientów przeprowadzania analizy danych, księgowości i audytu), profilowania ( utworzenie kopii zapasowej koszyka zakupów, personalizacja wyświetlanych treści, które są dla Ciebie dostępne ... );
 Wysyłania newsletterów i uprzywilejowanych ofert pod warunkiem zaznacczenia przez użytkownika odpowiedniego do tego celu pola wyrażającego zgodę podczas rejestracji w usługach ; 
Aby analizować odwiedziny na różnych platformach cyfrowych i ich częstotliwość, pomiary oglądalności, badania, statystyki, ankiety (pliki cookie) i poprawiać doświadczenia użytkowników na stronie internetowej ;
Rekrutować.
 
W celu optymalnego zaprojektowania obecności Groupy i jej filii zarządzamy stronami firmowymi na różnych portalach społecznościowych> Chcielibyśmy tam informować zainteresowane strony o naszych usługach i komunikować się z Tobą za pośrednictwem tych kanałów.
Kanały te są wykorzystywane do następujących celów :
Dostarczanie informacji o naszej firmie i naszych produktach ;
Oceny statystyczne do analizy zarządzania oraz rozwoju usług i produktów a także do doskonalenia procesów zarządzania ;
Komunikacja z klientami, kandydatami, dostawcami i zainteresowanymi stronami.
Opieramy się na Twojej zgodzie na przetwarzanie anych osobowych, które nam przekazujesz w tych celach. Dlatego jeśli już nie chcesz otrzymywać takich informacji, możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie (patrz pniżej paragraf 8 « Jakie masz prawa do swoich danych osobowych ? »).
 
Możemy poprosić Cię o potwierdzenie lub aktualizację Twoich preferencji marketingowych, jeśli poprosisz nas o dostarczenie innych produktów i/lub usług w przyszłości lub jeśli nastąpią zmiany w prawie, regulacjach lub strukturze naszej działalności.
 
 

5- Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe ?

 
Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do tych celów, w których zostały zebrane, do wypełniania obowiązków prawnych i regulacyjnych oraz przez okres niezbędny do ustalenia, wykonania lub obrony praw.
 
W celu określenia najbardziej odpowiednich okresów przechowywania Twoich danych osobowych, w szczególności wzieliśmy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość Twoich danych osobowych, powody dla których zgromadziliśmy je, usługi na które zasługujesz i których od nas oczekujesz oraz obowiązujące wymogi prwane.
 
Na przykład :
W odniesieniu do naszych potencjalnych klientów : Twoje dane są przechowywane przez trzy lata od Twojej ostatniej czynności, a następnie usuwane lub archiwizowane w celu spełnienia prawnych obowiązków przechowywania;
W odniesieniu do naszych klientów : Twoje dane są przechowywane przez czas trwania naszej współpracy handlowej i do dziesięciu lat, a następnie usuwane lub archiwizowane w celu spełnienia prawnych obowiązków przechowywania;
W odniesieniu do plików cookies stosowanych na platformach cyfrowych : są one przechowywane przez okres do 13 miesięcy od momentu ich zainstalowania na Twoim urządzeniu
 

 

6- W jaki sposób ujawniamy i przekazujemy Twoje dane osobowe ?

 
Możemy ujawnić Twoje dane osobowe tylko stronom wymienionym poniżej i z następujących powodów :
 
- Ujawniamy Twoje dane osobowe pracownikom Groupe STERENN i jej filii, którzy muszą mieć dostęp do Twoich danych osobowych i którzy są upoważnieni do ich przetwarzania w wyżej wymienionych celach i którzy zobowiazują się do poszanowania przywatności.
 
- Możemy być zobowiązani do ujawnienia Twoich danych osobowych działom spółek Groupe STERENN odpowiedzialnym za relacje z klientami, handel detaliczny, e-commerce, komunikacje, sprawy prawne, finanse, audyt wewnętrzny, zarządzanie IT i bezpieczeństwo w celach określonych w niniejszej polityce prywatności oraz w celu zapewnienia jednolitego poziomu uslug we wszystkich spółkach Groupe STERENN. Może to obejmować dostarczanie Ci produktów i usług o które prosiłeś, ulepszanie świadczonych usług oraz, za Twoją zgodą, przesyłanie Ci komunikatów marketingowych dotyczących ofert, usług, produktów lub wydarzeń ( w tym celu możesz cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie. Patrz poniżej paragraf 8 « Jakie są Twoje prawa dotyczące Twoich danych osobowych ? » ).
 
- Możemy również przekazywać dane osobowe stronom trzecim dziłajacym w imieniu Groupe STERENN i zatwierdzonych przez nią. Wszelkie takie przetwarzanie odbywa się na podstawie naszych uprzednich instrukcji określonych w wiążacej umowie, która jest zgodna z wymogami obowiązującego prawa. Takie ujawnienia są dokonywane z różnych powodów, w tym:
Rozwój i wsparcie IT ;
Hosting i przeprowadzanie badań marketingowych i kampanii ;
Usługa dostawy...
Ci usługodawcy zobowiązują się do zachowania poufności i nie są upoważnieni do wykorzystywania danych osobowych w żadnym innym celu.
 
- Możemy być zobowiazani przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne lub w związku z postępowaniem sądowym lub innymi żądaniami prawnymi do ujawnienia Twoich danych osobowych władzom lub osobom trzecim.
 
- Możemy również ujawniać lub przetważać Twoje dane osobowe zgodnie z obowiazującym prawem w celu obrony naszych uzasadnionych interesów (np w kontekście postępowania cywilnego lub karnego). Na przykład możemy ujawnić takie dane osobowe, jesli jest to konieczne do zidentyfikowania, skontaktowania się lub wszczęcia postępowania prawnego przeciwko osobie fizycznej lub prawnej, która nie przestrzega naszych ogólnych warunków sprzedaży i użytkowania lub która przeszkadza innym użytkownikom naszych Platform cyfrowych lub wyrządza im szkodę.
Uwaga : Le Groupe STERENN & i jej filie nie sprzedają danych osobowych stronom trzecim.
 
 
7- Jak chronimy Twoje dane osobowe?
 
Wszystkie Twoje dane osobowe są ściśle poufne i będą dostępne tylko wtedy, gdy będzie tokonieczne, tylko przez nalezycie upoważniony personel Groupe STERENN oraz niezależnych usługodawców działających w naszym imieniu w ramach odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.
 
 Groupe STERENN wdrożyła środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę Twoich danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem i wykorzystaniem. Przechowujemy i ujawniamy Twoje dane osobowe zgodnie z odpowiednimi procedurami bezpieczeństwa aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi osób trzecich i przypadkowej utracie Twoich danych. Ograniczamy dostęp do Twoich danych osobowych do osób, które naprawdę potrzebują dostępu do nich ze względów zawodowych. Osoby uzyskujące dostęp do Twoich danych będą zobowiązane do zachowania poufności w odniesieniu do Groupe STERENN.
 
Posiadamy również procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa danych. Powiadomimy Ciebie i każdy właściwy organ nadzorczy o podejrzeniu naruszenia bezpieczeństwa danych, jeśli będzie to wymagane przez prawo.
Wymagamy również od tych, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, przestrzegania powyższego. Niestety przesyłanie informacji przez internet nie jest w pełni bezpieczne. W związku z tym nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych osobowych przesyłanych do nas prze internet. Każda taka transmisja odbywa się na własne ryzyko i przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności za nieautoryzowane użycie, dystrybucję, uszkodzenie lub zniszczenie twoich danych, z wyjątkiem zakresu wymaganego przez prawo aby poprzeć taką odpowiedzialność. Po otrzymaniu Twoich danych osobowych zastosujemy wyżej wymienione środki bezpieczeństwa.
 
 
8- Jakie są twoje prawa w stosunku do Twoich danych osobowych?
 

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, możesz w każdej chwili zażądać dostępu, sprostowania, usunięcia i przeniesienia swoich danych osobowych lub ograniczyć ich przetwarzanie lub sprzeciwić się ich przetwarzaniu.

 
Podsumowanie tych praw przedstawiono poniżej :
Twoje prawo dostępu: prawo do otrzymania kopii swoich anych osobowych.
Twoje prawo do sprostowania : prawo do żądania od nas sprostowania błędów w Twoich danych lub ich uzupełnienia.
Twoje prawo do bycia zapomnianym : prawo do żądania od nas usunięcia Twoich danych osobowych w określonych sytuacjach.
Twoje prawo do ograniczenia przetwarzania: prawo do poproszenia nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach, na przykład jeśli kwestionujesz dokładność danych.
Twoje prawo do przenoszenia danych : prawo do otrzymania danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powrzechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie i/lub do przesłania tych danych stronie trzeciej w określonych sytuacjach.
 
Twoje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania : prawo do wniesienia sprzeciwu : w dowolnym momencie podczas przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego lub w niektórych innych sytuacjach wobec dalszego przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, np przetwarzania prowadzonego na podstawie naszych uzasadnionych interesów.
 
Gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, możesz podjąć decyzję o jej wycofaniu w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie twoich danych osobowych w oparciu o inne podstawy prawne, takie jak realizacja Twoich zamówień i przechowywanie danych o Twoich zamówieniach zgodnie z obowiazującymi przepisami prawa.
 
Jeśli nie chcesz już otrzymywać naszych informacji reklamowych lub promocyjnych, przypominamy, że możesz odwolać swoją zgodę na marketing bezpośredni, w dowolnym momencie, bezpośrednio z linku rezygnacji z subskrypcji zawartego w każdej reklamowej wiadomości elekronicznej, którą do Ciebie wysyłamy. Jeśli to zrobisz, niezwłocznie zaktualizujemynasze bazy danych i podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby odpowiedzieć na Twoją prośbę tak szybko jak to możliwe, ale możemy nadal kontaktować się z Tobą, jeśli to konieczne, w związku z dowolnym produktem lub usługą o którą prosiłeś.
 
Masz również prawo do złożenia skargi do lokalnego organu ochroony danych w przypadku domniemanego naruszenia zasad ochrony danych, które Cie dotyczą.
 
Aby skorzystać z ktoregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych ( patrz paragraf 9 « Jak się z nami skontaktować »).
 
Należy pamiętać, że w przypadku skorzystania z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw zostaną Państwo poproszeni o poinformowanie nas, z którego prawa chcą Państwo skorzystać oraz przekazanie nam określonych informacji ( kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego prawnie uznanego dokumentu tożsamosci ) w celu identyfikacji, aby przetwoorzyć Twoją prośbę i chronić Cię przed oszukańczymi prośbami osób trzecich.
 

 

9- Jak się z nami skontaktować ?

 
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczacych Twojego konta, wycofania zgody, zadania ogolnych pytań lub zlożenia reklamacji, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta :
 
- mailem : contact@groupe-sterenn.com
- telefonicznie : +33 (0)2 99 13 05 00
- listownie : Groupe STERENN - Za de Beaucé – Route de Saint Malo - 35520 La Mézière – France
 
W przypadku pytań dotyczących konkretnie maili reklamowych przypominamy, że w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji bezpośrednio za pomocą linku „anuluj subskrypcję”, który znajduje się we wszystkich e-mailach reklamowych, które do Ciebie wysyłamy.
 
Jeśli masz jkaiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej Polityki prywatności lub przetwarzania danych, możesz skontaktowac się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych Grupy pod następującym adresem : service.web@sgroupe-sterenn.com
 

 

10- Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności
 
Niniejsza Polityka Prywatności odzwierciedla nasze obecne praktyki i może być od czasu do czasu zmieniana i aktualizowana. Kiedy publikujemy zmiany w niniejszej Polityce prywatności, zmodyfikujemy „ Datę wejścia w życie „ na górze niniejszej Polityki prywatności, aby wskazać, kiedy takie zmiany weszły w życie.
 
Jeśli zmienimy niniejszą Politykę prywatności w istotny sposób, poinformujemy Cię o tym za pomocą powidomienia o zmianie na początku niniejszej Polityki prywatności.